Alles over De Amersfoortse Berg

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Voorwoord

De Amersfoortse Berg kenmerkt zich door de prettige sfeer, het fijne leerklimaat en de enorme betrokkenheid bij elkaar. Leerlingen worden gezien en hebben nauw contact. Bijvoorbeeld met hun docenten, de mentor en de junior mentoren. Wij stimuleren de persoonlijke groei van de leerlingen en dagen alle leerlingen uit om het maximale uit zichzelf te halen.
Het is onze taak om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld van morgen. Ondertussen is het belangrijk te weten hoe wij belangrijke zaken hebben geregeld op school. Daarvoor is deze Schoolwiki, onze digitale schoolgids.

Op De Amersfoortse Berg houden we daarnaast alle leerlingen en ouders/verzorgers wekelijks via de Bergberichten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ook staan er op de website regelmatig diverse wetenswaardigheden.

De afgelopen schooljaren heeft corona een flinke invloed gehad op ons onderwijs. Dit jaar hopen we onze leerlingen een rustiger jaar te kunnen bieden. Een jaar waarin we goed kijken naar de ontwikkeling van elke leerling en wat hij/zij nodig heeft.

Tegelijkertijd gaan we dit schooljaar ook aan de slag om ons onderwijs door te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat de leerling leert de regie te nemen over zijn eigen ontwikkeling. Daarbij is het van belang leerlingen te begeleiden en te ontwikkelen. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de startmomenten in leerjaar 1 en 2. Met onze leerlingen gaan wij dit jaar (verder) op zoek naar zijn of haar talenten en bouwen daarop voort. Talenten zijn een prachtig aanknopingspunt voor groei en ontwikkeling en die willen we de ruimte geven. Allemaal ontwikkelingen die aansluiten bij onze ambities die we hebben verwoord in het schoolplan 2020-2024, dat je ook in deze Schoolwiki vindt. Om te kunnen groeien, als individu en als organisatie, zetten we in op ‘betekenisvol leren’.

Het is heerlijk om weer fris met alle ambities aan de slag te gaan: die van onze leerlingen en die van onszelf. Dat doen wij uiteraard in een veilige omgeving voor onze leerlingen en medewerkers. Namens alle collega’s wens ik iedereen een heel mooi en betekenisvol schooljaar toe!

Carlijn Harink
Rector Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg